A

Regelmaat

Uw administratie wordt tijdig en met regelmaat voor u geregeld. Uw volledige correspondentie wordt door ons up-to-date gehouden. Op het juiste moment worden binnenkomende facturen betaald en in overleg met u worden afspraken gemaakt. We houden de status van uw vermogensbestanddelen bij en houden een vinger aan de pols bij uw lopende verzekeringen.